Entretak

Först ett tak med fyrkantiga rör som infästning och härdat lamellglas. Sedan ett med runda rör som infästning.